XXII KONFERENCJA SOPiZ - PRZYSIETNICA 2003


(14kB)


Tradycyjnie już uczestnicy konferencji zjeżdżali się do dworku w Przysietnicy od popołudnia.

Po sytej kolacji nastąpiło spotkanie koleżeńskie, które obyło się przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i piwku.
Rozmowy przeciągnęły się do godzin nocnych.
(13kB)


W sobotę po śniadaniu o godz. 8-mej prezes Oddziału PTMA Krosno rozpoczął obrady podkreślając, że są one uświetnieniem jubileuszu 50-lecia istnienia oddziału PTMA w Krośnie.

(8kB) Następnie głos przekazano prezesowi ZG PTMA dr Henrykowi Brancewiczowi, który również poruszył temat jubileuszu oddziału i życzył wszystkim pomyślnych obrad.

(8kB)Pierwszą sesję rozpoczął przewodniczący SOPiZ dr hab. Marek Zawilski omawiając stan osobowy i działalność SOPiZ za miniony rok.
(6kB)


Następny temat dotyczył współpracy czałonków SOPiZ z PTMA, a omówił go dyr. Mieczysław Borkowski oraz prezes H. Brancewicz. Nie obyło się tu bez żywej dyskusji.(7kB)Po przerwie kol. Leszek Benedyktowicz omówił dylamaty związane z obserwacjami zakryć brzegowych.(26kB)
Smaczny obiad dał siły uczestnikom do udziału w wycieczce. Autobus zawiózł wszystkich do Krosna gdzie nastąpiło uroczyste złożenia kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a następnie zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

(8kB)

Po powrocie II sesję obrad rozpoczęło wystąpienie kol. Janusza Wilanda, który omówił swoje programy astronomiczne.


(17kB)


Po tym nastąpiła bardzo miła chwila. Bowiem prezes H. Brancewicz w imieniu PTMA złożył życzenia dostojnym jubilatom-członkom Oddz. PTMA Krosno z okazji 50-lecia istnienia ich oddziału. Życzenia poparto uroczystym toastem wzniesionym smakowitym szampanem. Uczestnicy odśpiewali 100-lat dla oddziału krośnieńskiego i składali osobiste życzania kolegom z Krosna, poczym udano się na kolację.

(14kB)

Po kolacji o godz. 20-tej rozpoczęła się wideorama na której członkowie SOPiZ pokazywali swoje nagrania i zdjęcia z różnych ciekawych zjawisk jakie zaszły od czasu poprzedniej konferencji SOPiZ.
Wideorama miała luźny charakter i można było podczas niej wyskoczyć sobie na taras, gdzie kol. Artur Kopeć serwował kiełbaski z rusztu.
Również podczas wideoramy otwarła się wieża dworku i można było z wysokości popatrzeć na piękną okolicę oraz obejrzeć niebo przez teleskop. Niektórzy zeszli z wieży późno w nocy.
Z tej wieży również w środku dnia zjechał na miotle nasz kolega Andrzej Mikiel uatrakcyjniając obrady. Tylko patrzyć jak zacznie stawiać horoskopy !

(17kB)
Drugi dzień obrad rozpoczął się mszą św. jaką celebrował dla nas nasz kolega ks. Wiesiek Słotwiński. Msza odbywała się w kaplicy naszego dworku i miała niezapomniany charakter. Na pewno było to zasługą tego co do nas powiedział nasz wspaniały kolega.
(20kB)
Ostatnią sesję obrad rozpoczął kol. Sławek Kruczkowski omawiając temat zjawisk dyfrakcyjnych jakie towarzyszą zakryciom gwiazd. Po Sławku głos zabrał kol. Paweł Maksym omawiając i ogłaszając akcję badania dokładności pracy odbiorników GPS. Temat wywołał krótką dyskusję.
Ponownie S. Kruczkowski zająt głos omawiając program "Hewelianum" jaki ma być realizowany w Gdańsku i w którym on czynnie uczestniczy.
(6kB) Następnie kol. P. Maksym omówił problemy związane ze zwiększenim ilości wykonywania obserwacji zakryć planetoidalnych.
Po nim przew. M. Zawilski omówił wykonane zakrycia brzegowe. Ponownie kol. P. Maksym zabrał głos prezentując zalety programu LOW.
Ostatnia część obrad dotyczyła już przyszłej działalności SOPiZ i wyboru nowych władz.
Przewodniczącym został nadal kol. M. Zawilski, ale ze względu na jego liczne obowiązki zawodowe do jego pomocy wyznaczono zastępców:
L. Benedyktowicz
R. Fangor
G. Kiełtyka
Sł. Kruczkowski
P. Maksym
J. Ślusarczyk
J. Wiland
Ludziom tym zostaną przydzielone poszczególne odcinki pracy SOPiZ.
Dokładny podział funkcji zostanie ogłoszony po zebraniu powyższego prezydium SOPiZ
, a takie nastąpi prawdopodobnie we wrześniu.
Na końcu obrad przydzielono organizację kolejnej konferencji kol. Sł. Kruczkowskiemu,
który proponuje pod miejsce obrad miasto Toruń.
Obrady XII Konferencji SOPiZ zakończył prezes Oddz. PTMA kol. G. Kiełtyka.
Impreza została uznana za udaną. Organizacja jej była bardzo dobra i w tym miejscu należą się gorące podziękowania organizatorom z oddz. krośnieńskiego. Do zobaczenia na następnej konferencji !
Szczegółowa relacja z obrad XII Konferencji SOPiZ ukaże się w pokonferencyjnych "Materiałach SOPiZ" oraz w "Uranii".