(18kB)
PTMA


aktualizacja 26 maja - XXV Konferencja SOPiZ odwołana !! , działalność SOPiZ wstrzymana -
(2kB)

1. Strona PTMA----------2. Informacje stałe--------3. Nasze obserwatoria--------5. Wykonane obserwacje

------6. Przyszłe zjawiska--------7. Publikacje-----------------8. Instrumentarium -------------9. Czas i służba czasu


Zakrycia na innych stronach:

--- (11kB) --- ---(3kB)--- Strona Z.Rzepki
-----------IOTA ES
Stronę redaguje :
Leszek Benedyktowicz


NINIEJSZA STRONA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ ZAKOŃCZONĄ Z DNIEM POWYŻEJ PODANYM


Niektóre odnośniki na tej stronie mogą już nie działać !
aktualny adres : www.sopiz.ptma.pl